LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 23
Pomiar powykonawczy przewodów podziemnych wykonuje się po

A.
B.
C.
D.