LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Na podstawie danych zawartych na szkicu z inwentaryzacji odcinka kanalizacji sanitarnej oblicz, jakie jest pochylenie kanału między studniami SK8 a SK9.
A.
B.
C.
D.