LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 14
Jeżeli pochylenie niwelety trasy wynosi 2%, wysokość punktu początkowego niwelety wynosi 58,30 m, to ile będzie wynosić wysokość pierwszego punktu hektometrowego?

A.
B.
C.
D.