LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Oblicz wysokość punktu środkowego niwelety trasy o długości 400 m, jeżeli wysokość punktu początkowego H = 100,00 m, a pochylenie i = -1%.

A.
B.
C.
D.