LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Z jaką dokładnością powinno się zmierzyć położenie wysokościowe kabla energetycznego niskiego napięcia?

A.
B.
C.
D.