LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza gazowego do budynku powinien zawierać

A.
B.
C.
D.