LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 39
Jakim kolorem przedstawia się na szkicu tyczenia część projektowaną?

A.
B.
C.
D.