LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Przy pomiarze sytuacyjnym kwadratowej pokrywy włazu kanalizacyjnego o boku równym 0,40 m geodeta powinien mierzyć

A.
B.
C.
D.