LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 38
Jak powinno być usytuowane stanowisko instrumentu, aby przeniesienie osi na strop wyższego piętra budowli było obarczone najmniejszym błędem?

A.
B.
C.
D.