LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Która z metod pomiaru służy do badania deformacji obiektów wysmukłych?

A.
B.
C.
D.