LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Które punkty, umieszczone na badanych elementach obiektu, sygnalizują oraz wyznaczają przemieszczenie tych elementów?

A.
B.
C.
D.