LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 7
Gdzie należy utrwalić położenie punktów kontrolowanych przy badaniu przemieszczeń poziomych zapory?

A.
B.
C.
D.