LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Gdzie powinny być usytuowane repery odniesienia przy wykonywaniu pomiarów przemieszczeń pionowych mostu kolejowego?

A.
B.
C.
D.