LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 7
Przy badaniu przemieszczeń pionowych punktem odniesienia może być

A.
B.
C.
D.