LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 24
Oblicz przemieszczenie pionowe i okre艣l jego kierunek, je偶eli przewy偶szenia mi臋dzy reperem odniesienia a reperem badanym wynosz膮:
pomiar "0鈥 螖h = -12,0000 m
pomiar "1鈥 螖h = -11,9970 m

A.
B.
C.
D.