LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 26
Na podstawie podanych w tabeli współrzędnych tego samego punktu z obu sesji pomiarowych oblicz bezwzględną wartość przemieszczenia budynku względem położenia zerowego.
A.
B.
C.
D.