LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 29
Do wykonania mapy do celów projektowych geodeta może posłużyć się mapą zasadniczą, sporządzoną w skali

A.
B.
C.
D.