LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 12
Co przedstawia część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu?

A.
B.
C.
D.