LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu polega na

A.
B.
C.
D.