LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 11
W projekcie zagospodarowania działki wysokość elementów naziemnych uzbrojenia terenu należy zapisać z precyzją

A.
B.
C.
D.