LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Co jest podstawą sporządzania profilu podłużnego osi trasy?

A.
B.
C.
D.