LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
Podaj współrzędne punktu S, będącego środkiem ściany obiektu budowlanego, gdy początek ściany ma współrzędne XA=1562,44 m, YA=3621,35 m, a koniec ma współrzędne XB=1614,22 m, YB=3768,21 m.

A.
B.
C.
D.