LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Na podstawie miar podanych na rysunku można obliczyć
A.
B.
C.
D.