LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
Który rodzaj sieci uzbrojenia terenu zaznaczono kolorem brązowym na przedstawionym rysunku?
A.
B.
C.
D.