LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
Którą z wymienionych metod należy zastosować do tyczenia wysokościowego wyznaczenia budynku w terenie?

A.
B.
C.
D.