LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 36
Tyczenie wysokościowe punktów polega na oznaczeniu wskaźnikami

A.
B.
C.
D.