LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 23
Ile może wynosić największe odstępstwo pomiędzy wynikiem pomiaru sieci uzbrojenia terenu a projektem uzgodnionym na naradzie koordynacyjnej?

A.
B.
C.
D.