LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 32
W której metodzie wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu niezbędne są specjalistyczne urządzenia elektroniczne?

A.
B.
C.
D.