LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Na którym rysunku przedstawiono szkic tyczenia?
A.
B.
C.
D.