LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Punkty oznaczone na szkicu numerami 9÷15 wykorzystuje się do
A.
B.
C.
D.