LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 27
Które z wymienionych informacji należy zamieścić na szkicu dokumentacyjnym?

A.
B.
C.
D.