LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 29
Z jaką dokładnością należy podać współrzędne prostokątne punktów osnowy realizacyjnej tras drogowych w dokumentacji końcowej?

A.
B.
C.
D.