LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Na rysunku przedstawiono położenie punktów kontrolowanych. Na którym z wymienionych obiektów mogły one zostać rozmieszczone?
A.
B.
C.
D.