LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 28
Pochylenie odcinka kanalizacji sanitarnej między studniami SK8 a SK9 wynosi
A.
B.
C.
D.