LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Mapę do celów projektowych terenów przemysłowych należy sporządzić w skali nie mniejszej niż

A.
B.
C.
D.