LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Jeżeli błąd graniczny tyczenia Mt = 0,04 m, a współczynnik r = 2, to średni błąd tyczenia, zgodnie z podanym wzorem, wynosi

mt = Mt / r

A.
B.
C.
D.