LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
W trakcie budowy założono reper do badania przemieszczeń i określono jego wysokość z pomiaru zerowego (początkowego), która wynosi 5,7381 m. Wysokość tego repera po kolejnych cyklicznych pomiarach podano w tabeli. Ile wynosi wartość przemieszczenia po pomiarze "3"?
A.
B.
C.
D.