LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
Podczas pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli, bezpośrednio na badanym obiekcie umieszcza się punkty kontrolowane. Rozmieszczenie tych punktów powinno zapewniać przede wszystkim

A.
B.
C.
D.