LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 33
Podaj wynik kontrolny pomierzonej przekątnej pomiędzy punktami 1 i 3 fundamentu budynku o danych współrzędnych.
A.
B.
C.
D.