LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 36
Geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu polega na

A.
B.
C.
D.