LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Wartość 1:2 na przedstawionym projekcie nasypu oznacza
A.
B.
C.
D.