LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 38
Tyczenie lokalizujące budynku wielokondygnacyjnego odbywa się na podstawie danych geodezyjnego opracowania projektu rzutu

A.
B.
C.
D.