LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 12
Współrzędne prostokątne narożnika budynku w układzie osnowy realizacyjnej wynoszą X = 5,00; Y = 5,00. Ile wynoszą współrzędne biegunowe tego narożnika w układzie osnowy realizacyjnej?

A.
B.
C.
D.