LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 6
Oblicz kilometraż końca łuku kołowego przedstawionego na rysunku, jeżeli kąt zwrotu osi trasy α= 100g, promień R = 100 m, a kilometraż początku osi trasy wynosi 0,0.
A.
B.
C.
D.