LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 8
Wartości współrzędnych punktu końcowego K łuku kołowego, wyokrąglającego załamanie osi trasy, o kącie zwrotu α = 100g, promieniu R = 100 m i współrzędnych początku XP = 1000, YP = 1000, wynoszą
A.
B.
C.
D.