LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 17
Oblicz współrzędną Y punktu B, który leży na końcu odcinka AB nachylonej prostej. Długość odcinka AB wynosi 50 m, a różnica wysokości między końcami tego odcinka ∆hAB=30 m.
A.
B.
C.
D.