LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 22
Jakim kolorem przedstawia się projektowane elementy obiektów budowlanych na szkicu dokumentacyjnym?

A.
B.
C.
D.