LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 29
Na którym rysunku przedstawiono łuk koszowy?
A.
B.
C.
D.