LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 31
Określ największą głębokość rzeki na podstawie jej przekroju poprzecznego.
A.
B.
C.
D.