LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 22
Którą z technik precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS należy zastosować do pomiaru nowo założonego punktu osnowy realizacyjnej, aby wyznaczyć jego położenie z błędem średnim ±5 mm?

A.
B.
C.
D.